Tret de sortida de la Fase Conèixer a l’Escola Verdaguer

El passat 11 de novembre, ens vàrem tornar a reunir l’equip ( Lluís, Ampa, ajuntament, direcció i equip de mestres) per engegar la primera fase anomenada “Conèixer”. Per començar es tracta de saber l’opinió de tots els agents implicats en el projecte (alumnes, pares, mestres i monitors de menjador) per saber com seria el seu […]

Read More

Co-creant EDU+CO. Sessió CoCreaDay

El passat 24 de Novembre de 2012 a CoCreable vam organitzar una sessió CocreaDay (CDay) per trobar fórmules eficaces de difusió i desenvolupament de la co-creació a escoles i instituts. D’aquella sessió, n’ha nascut EDU+CO. Algunes de les preguntes que es van plantejar: Com podem organitzar un projecte sostenible per l’organització i alhora viable per […]

Read More