Disseny Bilbliovana: Il.luminació Natural

A l’activitat d’il.luminació hem treballat per tal de trobar diferents possibilitats d’il.luminar de forma natural l’espai interior de la bibliovana tenint en compte les diferents activitats que allà s’hi farien.

Aquell treball  s’ha fet en tres sessions:

 1. Experimentació amb diferents materials
 2. Reflexió i extracció de conclusions
 3. Exposició de les conclusions a la resta de comissions de la Bibliovana

Sessió 1:

 • Amb les caixes de cartró, hem comprovat que a un espai tancat i sense llum hi ha poca visibilitat per treballar.
 • Hem experimentat amb diferents obertures: quantitat, tamany i ubicació
 • Hem experimentat amb diferents formes
 • Hem experimentat amb diferents colors
 • Hem experimentat amb  la combinació dels apartats anteriors
 • Hem exposat, reflexionat i extret les principals conclusions derivades del treball del treball d’experimentació de la sessió 1

Sessió 2: Conclusions

 1. Sense forats no hi ha llum natural.
 2. Intensitat: obrir i tancar en funció de l’activitat
 3. Quantitat i mida dels forats.
  • A més forats, més llum
  • Forats més grans: superfície més inestable
  • Forats més petits: més estable
 4. Podem fer formes amb la llum
 5. La llum es pot transformar en colors.
  • Colors més clars, més llum (groc i blau)
  • Colors més foscos, menys llum (vermell i verd)
 6. La llum pot entrar per diferents lloc: sostre i parets.

 

You may also like