Comuns Urbans a Barcelona

Us presento aquest projecte molt interessant de recerca dels comuns urbans de Barcelona… cito:

L’ OMB és un grup obert de recerca col·lectiva que neix al 2010 i que durant aquest últim any hem estudiat les lluites socials que s’estan produint a l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el marc dels anomenats comuns urbans, entenent com a comuns el conjunt de pràctiques i experiències de des-mercantilització, re-comunitarització i gestió comunitària de recursos, serveis i formes de vida urbanes que donen un renovat protagonisme a les diferents col·lectivitats com a alternativa a la gestió per part del mercat o a la planificació per part de l’estat.

Els resultats de la investigació es poden veure a aquesta pàgina webhttp://bcncomuns.net, en la què hi ha un vídeo resum de les 17 experiències analitzades amb un petit post d’anàlisi de cada cas i un document final de conclusionshttp://bcncomuns.net/resultats/

Ho hem fet en format web i amb diferents tipus de suport documental perquè un dels objectius principals de la investigació era el de socialitzar el treball desenvolupat, retornant així lo après i seguir contribuint a la construcció d’aquesta ciutat comuna.

La presentació de la investigació tindrà lloc el proper dijous 19 de juny a l’Ateneu de la Flor de Maig a les 19h (Poblenou). En l’acte hi participaran també els col·lectius entrevistats, es generarà un petit debat i s’explicaran, per part de l’OMB, algunes de les principals conclusions de l’estudi.

S’analitzen projectes com Ciutat Invisible, Casal del Pou de la Figuera, Babàlia, Coop57, Som Energia, Guifi.net, Hort Indignat Poblenou, Jardí de l’amistat, Plaça de la Farigola, La Tafanera, Edifici PAH, Can Batlló, Ateneu la Flor de Maig, Espai de L’inmigrant, Àurea Social agrupats en diversos àmbits com Cultura, l’Economia i Finances Solidàries, les Infrastructures, l’Espai Públic, etc.

You may also like